Misiune:

Asistăm Biserica să participe împreună cu Dumnezeu în misiunea Lui: Missio Dei

Viziune:

Credem că Dumnezeu ne ajută ca până în 2022 să ajungem la un număr de 200 de misionari calificați, trimiși cu prioritate la grupuri neevanghelizate.

Valori:

 • Chemare divină în lucrare
 • Pasiune pentru cei pierduți
 • Hărnicie
 • Cumpătare
 • Generozitate
 • Integritate
 • Statornicie
 • Lucru în echipă
 • Sensibilitate culturală
 • Misiune holistică

Filosofia de lucrare:

 • Implicarea bisericii locale în trimiterea misionarilor;
 • Așezarea uceniciei și a educației creștine în centrul lucrării de misiune;
 • Accentuarea misiunii pe termen lung;
 • Preocuparea continuă pentru grupurile etnice neatinse;
 • Plantarea de biserici indigene care să se autosusțină, autoguverneze și automultiplice;
 • Conlucrarea pe câmpul de misiune cu biserica națională (acolo unde există);