• Împărăţia lui Dumnezeu – mai presus de orice organizaţie.
 • Înfiinţarea de biserici indigene care respectă principiile autosusţinerii, autoguvernării şi autopropagării.
 • Respect pentru rânduiala bisericii locale.
 • Prioritate acordată grupurilor etnice neatinse (Romani 15:20).
 • Abordare holistică a misiunii (preocupare faţă de nevoile spirituale, precum şi faţă de cele fizice sau sociale).
 • Adaptabilitate culturală.
 • Oamenii – mai importanţi decât proiectele.
 • Selectarea şi trimiterea celor care dovedesc chemarea divină.
 • Instruire corespunzătoare chemării individuale.
 • Ucenicizare.
 • Dare de socoteală şi transparenţă financiară.
 • Recunoaşterea rugăciunii şi a manifestării darurilor spirituale în misiune.