Agenția Penticostală de Misiune Externă susține misionari români în slujirea transculturală pe termen lung prin două proiecte de bază:

– Plantare de biserici – în zonele unde nu există o biserică autohtonă capabilă să se multiplice
– Educație creștină – acolo unde biserica autohtonă se află încă la începuturile ei și are nevoie de ajutor; și în traducerea Bibliei pentru grupuri etnice care nu au Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor.

APME susține și proiecte sociale, antreprenoriale sau de altă natură dacă ele nu sunt un scop în sine, ci o cale de a împlini misiunea principală (plantarea de biserici și instruirea liderilor).

În procesul de acreditare ca misionar APME vei parcurge mai multe etape. Dacă ai întrebări, nu ezita să ni le transmiţi, de preferinţă prin email, la office@apme.ro sau tel. 0770.744.737

PROCESUL DE ACREDITARE A MISIONARILOR APME

FAZA 1 Începe odată cu completarea şi expedierea primelor documente:
– curriculum vitae
– autobiografie
– scrisoare de intenție
– completarea listei cu cele 5 persoane care pot da recomandări

FAZA a 2-a  Interviu în faţa a cel puţin trei dintre membrii bordului APME.

FAZA a 3-a  Testările
– testare biblică şi misiologică
– testare lingvistică
– testare psihologică
Testările vor avea loc după efectuarea interviului, fie în aceeaşi zi, fie la o dată ulterioară.

*În situația în care la interviu Consiliul Director constată că persoana care intenționează să plece în misiune pe termen lung nu are o echipare biblică și misiologică corespunzătoare, va solicita instruire specifică înainte de a parcurge pașii următori.

FAZA a 4-a    Examen medical care să ateste că nu suferiţi de vreo boală care să împiedice plecarea dumneavoastră într-o altă ţară.

 FAZA a 5-a    O săptămână de instruire practică în domeniul misiunii, ocazie cu care vă vom ajuta să înţelegeţi:
– cum să vă prezentaţi în faţa unei biserici (Power point, CD, video, schiţa pentru prezentare omiletică)
– strângere de fonduri
– cum să alcătuiţi un raport
– folosirea timpului
– cum să justificaţi cheltuielile (transparenţă în ţinerea unei evidenţe Excel)
– cum să vă relaţionaţi cu o echipă
– mentorare
– misiologie
– cultura zonei în care se merge
– cum să acţionaţi la urgenţele medicale
– protecţia personală, terorism, bagaje.

FAZA a 6-a    Adunarea de fonduri.  APME nu garantează susţinere financiară totală, dar oferă asistenţa necesară pentru a ajuta candidaţii la misiune să întocmească un buget şi să viziteze biserici pentru a obţine susţinerea necesară.

FAZA a 7-a    Ceremonia de trimitere, care se va face în funcţie de caz, în biserica locală sau în bisericile care susţin lucrarea acelor misionari.