Există viață și după referendum

noiembrie 9th, 2018|0 Comments

Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul... Psalmul 29:10 Psalmistul declară că, în timpul celui mai mare cataclism care a lovit vreodată pământul, Dumnezeu era pe tron! Sunt nevoit să reamintesc acest

Înapoi la misiune!

august 20th, 2018|0 Comments

Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit... Romani 15:20 Trăim într-un timp în care, aproape tot ceea ce ține de existența noastră, se află sub atacul relativismului. Tragismul situației vine

Ieșiți din captivitatea pustiei!

iunie 20th, 2018|0 Comments

Vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miazănoapte. Deuteronom 2:3 …acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta… Iosua 1:2 Ar fi trebuit să fi ajuns demult în țara promisă... Ar

Africa răspunde Marii Însărcinări

aprilie 20th, 2018|0 Comments

Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea

Rugăciune

februarie 20th, 2018|0 Comments

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine... Apocalipsa 3:17-18 Tragismul situației