Centrul Român de Studii Transculturale – CRST 
CENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE există pentru a echipa într-un cadru de excelenţă creştini români în vederea trimiterii lor ca misionari la popoarele neevanghelizate.

Cursul Kairos
Manualul cursului Kairos accentuează cele patru aspecte esenţiale ale misiunii: baza biblică a misiunii, istoria misiunii, strategia de îndeplinire a Marii Însărcinări si consideraţii culturale.