Redirecționează 2% din impozitul pe venit către APME – Agenția Penticostală de Misiune Externă

O particularitate în acest an, reglementată prin lege este aceea că se depun 2 formulare 230: unul pentru perioada ianuarie – martie 2019, unul pentru aprilie – decembrie 2019.

Formularele se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile din pensii și salarii.

În formularul 230 pentru perioada aprilie – decembrie puteti bifa „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”, caz în care cei 2% se vor directiona către APME și în anul urmator, pentru veniturile realizate în 2020.

Formularele se depun până la 25 mai 2020, fie în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro

Adresele unităților fiscale se găsesc la linkul următor:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

Formular 230: ianuarie – martie 2019

Formular 230: aprilie – decembrie 2019

2%

pentru misiune!