Redirecționează 2% din impozitul pe venit către APME – Agenția Penticostală de Misiune Externă

Formularul se depune până la 31 iulie 2019 de către persoanele fizice care în 2018 au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România si/sau din strainatate, impozabile în Romania, conform legii.

Prin acest formular se solicita organului fiscal direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual către un ONG sau către o unitate de cult. În cazul Fundației APME, procentul care va fi direcționat, conform legii va fi de 2%.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Venituri din salarii și asimilate:

Venituri din pensii:

2%

pentru misiune!